លោកព្រះ!អីក៏ចិត្តបានយ៉ាងនេះ ប្រពន្ធប្រកាសស្វែងរកស្រីស្អាតឲ្យប្តី ដើម្បី…

ថៃ៖ ស្ត្រីម្នាក់អាយុ៤៤ឆ្នាំ មកពីទីក្រុងបាងកក នៃប្រទេសថៃ បានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមតិកតុក ក្រោយពីអ្នកស្រីបានប្រកាសស្វែងរកមនុស្សស្រីស្រស់ស្អាតចំនួនពីរនាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្ដីរបស់អ្នកស្រីសប្បាយចិត្ត។

អានបន្ត