កត្តាចម្បងៗអ្វីខ្លះធ្វើគូស្នេហ៍តារាល្បីៗ ៨គូនេះសម្រេចចែកផ្លូវគ្នាដើរត្រឹមរយៈពេលខ្លី! (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះអាចថាជាឆ្នាំមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេសម្រាប់គូស្នេហ៍ក្នុងពិភពសិល្បៈរបស់ កម្ពុជា ព្រោះតែមានគូស្នេហ៍ជាច្រើននាក់បានសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាដើរជាបន្តបន្ទាប់ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីមួយប៉ុណ្ណោះ។

អានបន្ត

ប្រជែងគ្នាមិនឈប់! បច្ចុប្បន្នក៏ឧកញ៉ា ព្រាប សុវត្ថិ និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នៅតែប្រកួតគ្នាឥតល្ហែ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើមឡើយសម្រាប់ ព្រាប សុវត្ថិ និង ខេមរៈ សិរីមន្ត ត្រូវគេគិតថាជាគូប្រជែងផ្នែកបទចម្រៀង និងប្រជាប្រិយភាពនរណាខ្លាំង នរណាខ្សោយជាង និងការមានអំណះអំណាងទៅតាមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន

អានបន្ត